Vyznajte sa v investovaní

  V tomto článku zistíte, že investovanie nie je vôbec tak zložité, ako sa na prvý pohľad zdá. Dozviete sa, aké typy investícií existujú a ako sa v nich orientovať. Je veľmi pravdepodobné, že tieto informácie Vám pomôžu ochrániť a zarobiť peniaze navyše.

  Investícia = kúpiť/vložiť niekam € na určitý čas za účelom zisku. Ten máte vtedy, ak odrátate všetky dane, infláciu a poplatky. Až vtedy máte zisk.

3 podmienky, ktoré musí spĺnať výhodná investícia pre Vás.

  Istota, 100% poistenie Vášho vkladu, majetku pred stratou. Kde sú možné hrozby ako vysoká inflácia, devalvácia €, zmena meny, dodatočné zdanenia, krach, atď.. Dnes na trhu pôsobí veľa nebankových spoločností, ktoré sľubujú klientom lákavé zisky (50 - 150% p.a. a viac). Vždy si treba overiť fakty. Každá spoločnosť sa dá ľahko preveriť. 

Portál http://www.orsr.sk/ Vám presne ukáže aké ručenie má daná s.r.o. v prípade nepredvídateľných udalostí. S.r.o. od 5000€ a a.s. od 25 000€. Pozor to je suma pre všetkých klientov, nie pre každého.

Portál https://www.finstat.sk/ Vám presne ukáže aktíva, pasíva, vlastný kapitál atď.. Napr. ak má daná spoločnosť aktíva 80 000€, vlastný kapitál mínus 50 000€ a sľubuje 100% garanciu všetkým svojim klientom za ich vklady napr. 700 000€, tak reálne je to sľub a môže byť aj v zmluve podpísaný, ale v praxi to nie je splniteľné.   

Ak Vám banka požičiava €, vždy chce ručenie, najčastejšie v podobe nehnutelnosti a tá musí byť poistená. Ak dáte peniaze do nebankovky, aké Vám dá ručenie za Váš vklad, že splní to čo Vám sľúbila? Pekný úsmev, milé správanie a podpísanú zmluvu s ich spoločnosťou. Nič viac!

  Výnos, zisk musí byť nadinflačný, inak si kúpite menej tovaru a služieb ako v děn keď ste robili investíciu.  Napríklad v roku 1989 ste si za 100Kčs (3,3€) kúpili 22 bochníkov chleba. Ak ste vtedy mali 100 000Kčs a vložili ich na vkladnú knižku, termínovaný účet tak v roku 2009 máte na účte 3300€ + nejaký zisk, dajme tomu 100% (žiaľ to ani zďaleka) za 20 rokov. V roku 2009 ste si za 3,3€ kúpili už len 2,7 bochníka chleba + uvedený 100% zisk = 5,4 bochníka čo je o cca 17 bochníkov menej. Číslo máte väčšie (v Kčs 200 000), ale kúpite si výrazne menej tovaru. Po 20 roch "zhodnocovania" zistíte, že ste schudobneli. Chlieb voči peniazom narástol na cene o cca 800%! € sa od svôjho vzniku znehodnotilo za 16 rokov o viac ako 50%, t.j. ak na svojich sporeniach nemáte minimálne tento zisk po odrátaní daní a poplatkov tak ste schudobneli.

  Likvidita, mať prístup k svojim peniazom/majetku kedykoľvek bez viazanosti a ideálne bez poplatkov. Mať účet, kde si NEmôžete vyberať Vaše € kedykoľvek je prežitok. Je to výhodné len pre danú spoločnosť, ale určite nie pre Vás.

Rozdelenie investícií môžeme vykonať podľa rôznych kritérií. Začnime ale od jednoduchého rozdelenia podľa toho, do čoho budeme investovať. Sú to tri základné skupiny: Priame investície, finančné produkty a reálne investície.

 

Investície, ktoré majú klienti exkluzívne iba u nás:

 Reálna investícia s výhodami navyše pre Vás

  Účty v Rakúskych depozitných bankách, vedené vo fyzickom zlate. Sú to rovnaké účty aké máte na Slovensku, len s tým veľkým rozdielom, že na účte nemáte virtuálne €, ktoré zmluvne nie sú Vaše, ale na účte v Rakúskej depozitnej banke máte fyzické zlato, ktoré je Váš osobitý majetok.

Ďalšie výhody pre Vás sú:

Účty sú 100% poistené.

Nulový poplatok za vedenie účtu.

Nulový poplatok za internet On-Line prístup.

Účty sú oslobodené od dane z nárastu hodnoty.

Priemerný ročný nárast viac ako 10% od roku 2002.

Na účet môžete vkladať kedykoľvek, akékoľvek čiastky (napr.15€) bez poplatku.

Z účtov môžete vyberať kedykoľvek bez poplatkov (peniaze aj fyzické bankové zlato).

Účty sú chránené bankovým tajomstvom Rakúska, chránené aj voči exekúcii.

Prístup k Vášmu účtu máte výhradne len Vy/majiteľ - zlato je osobitý, zvláštny majetok klienta, ani v prípade bankrotu banky nemôže ísť zlato do konkurznej podstaty banky.

Tieto výhody nemá ani jedna banka na Slovensku. Ktorý z účtov sa Vám viac páči a má viac výhod? Ten čo máte na Slovensku alebo ten čo majú Rakúski občania pod garanciou Rakúskeho štátu.

Založte si aj vy ideálny účet s VIP výhodami pre Vás a Vaše deti.

 

zlato-vs-eur 

                                                                     PREČO ZLATO?

V papierových peniazoch pracuje čas v náš NEprospech (strácajú hodnotu), naopak v zlate pracuje čas v náš prospech (zlato časom na cene stúpa). Euro sa od svojho zavedenia v roku 1999 znehodnotilo o viac ako - 50%!

Zlato naopak za to isté obdobie stúplo na hodnote o viac ako + 300%. Ekonómovia predpokladajú podobný vývoj aj do budúcna. Zvýšený dopyt + obmedzená ponuka = rastúca cena.

Na svete neexistuje iná investičná možnosť, ktorá by mohla pre Vašu rodinu zaistiť takú trvácnosť hodnoty, akou je zlato.

Zlato je historicky najstabilnejšie platidlo na svete, je to vrcholná forma peňazí. Papierové peniaze sa stali v histórii bezcennými veľa krát, zlato NIKDY!

 

"Kto má zlato má vždy peniaze!"

"Skutočný význam zlata spočíva v jeho vlastníctve."

                                                           Alan Greenspean, prezident FEDu 1987 - 2006

 

"Kto má zlato určuje pravidlá."

"Nikdy som nepovažoval za múdre predávať zlato."

"Pre centrálne banky je bezpečnostnou rezervou."

                                Mario Draghi, prezident Európskej centrálnej banky - ECB od roku 2011

 

Druhý náš TOP produkt a číslo 1 na trhu!

Priama investícia

  Pražské realitné dlhopisy s garantovaným vkladom a pevným výnosom.

Dlhopis je vedený v €.

S garantovaným vkladom.

S pevným nadinflačným výnosom 5,25 - 6,05% p.a. závislý od výšky vkladu.

Výnos výplácaný mesačne na Váš účet k prvému dňu v mesiaci.

Vklad od 5000€ a násobky tejto sumy.

Bez skúmania pôvodu finančných prostriedkov.

Bez poplatkov za založenie.

Bez poplatkov za vedenie - správu.

Doba trvania cca 4 roky.

Možnosť spätného predaja emitentovi pred dobou splatnosti (v násobkoch 5000€ alebo celej sumy).

Po ukončení doby trvania vyplatenie celej vloženej sumy na Váš účet.

Pri vyšších sumách ako 200 000€ individuálny prístup (možnosť mať ručenie za vklad zmenkou alebo stavebnými pozemkami v Prahe v hodnote vkladu, ručiteľská zmluva, zápis na katastri na Vaše meno - "C").

Príklad: 

Vklady od 5000 € a násobky tejto sumy (5 - 10 - 15 - 25 - 35 000 ...).
Napr. Váš vklad 10 000 €, mesačne Vám je vyplácané na účet cca 43 € v hrubom až do ukončenia trvania dlhopisu. 

Váš vklad 120 000 € garantovaný výnos 6,05% p.a., mesačne je Vám vyplácané na Váš účet cca 605 €.
Výnos je vyplácaný na Váš účet v hrubom až do ukončenia trvania dlhopisu.

Garancie a istoty

Emisia je vydaná podľa českého zákona č.190/2004 Zb., o dlhopisoch a Centrálny depozitár cenných papierov, a.s pridelil dlhopisom ISIN - pod dozorom ČNB (Českej národnej Banky) a povolením NBS. 
- Zaistené ručiteľským prehlásením vydavateľom dlhopisu.
- Majetok spoločnosti v hodnote viac ako 2,8 miliardy Kč (pozemky s rozlohou 1 178 706m2 čo je viac ako 1000 stavebných pozemkov v Prahe).

 

 Finančný produkt

  Tretia zaujímavá možnosť, ktorú veľmi radi využívajú nielen moji klienti je zhodnotenie svojich úspor cez European Investment Centre o.c.p., a.s.. EIC je obchodníkom s cennými papiermi zameraný na služby spojené s realizáciou investícií do podieľových fondov. Na jednom mieste sústreďuje ponuku viac ako 1100 podielových fondov renomovaných európskych správcov ako je napríklad C-QUADRAT manažér pre fondy fondov. Umožňuje prostredníctvom jediného prístupu a jediného účtu prístup ku všetkým investíciám do zahraničných podielových fondoch, distribuovaných na území SR a ČR, čím podstatne znižuje náklady spojené s investičným procesom a flexibilitu pri zmene investícií.

EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky v Českej republike. Dohľad nad EIC vykonáva Národná Banka Slovenska. EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

Priemerné ročné zhodnotenie v týchto investíciách je 6 - 8% p.a. s možnosťou vyberať a vkladať kedykoľvek už od 10€.

AMI

 

Za 17 rokov praxe vo finančnom svete som sa nestretol s takto výhodnými a garatovanými produktami.

Poznáte garantovanejšie, istejšie produkty na trhu s lepším zhodnotení, flexibilnejšie a bez poplatkov?

Ja nie.

Bolo by chybou mať dnes tieto výhody a využívať ich vo Váš prospech, prospech Vašej rodiny? 

 

Pre podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch investícií ma kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Teším sa na Vás, na osobné stretnutie.Definujeme pojem čo je investícia.

1) Čo je to investovanie?

Investovanie je ekonomická aktivita, spočívajúca v uložení peňazí za účelom dosiahnutia budúceho zisku.

Investujeme do niečoho, čo môže byť finančného alebo hmotného charakteru. Zároveň počítame s tým, že nám to v budúcnosti zarobí niečo navyše.


2) Na čo si dávať pri investovaní pozor?

Každá investícia má tri základné parametre: 
výnos, riziko a likvidita. Tieto parametre sú kľúčové a opierajú sa o ne všetky investičné teórie, s ktorými sa tu zoznámite.

Neexistuje ideálna investícia, ktorá by bola v každej dobe maximálne výnosná, s nízkym rizikom a dobrou likviditou. Je to veľmi jednoduché pravidlo, ktoré je nutné rešpektovať. Lákavé ponuky typu "Vysoký výnos bez rizika" jednoducho nemôžu byť naplnené. Vysoký výnos dosiahneme tým, že akceptujeme vyššie riziko(môžete nenávratne prísť o celý Váš vklad). Ako príklad možno uviesť investovanie do akcií - je to veľmi výnosné, ale zároveň veľmi rizikové. Ako investor nesmiete veriť sľubom nebankových spoločností, ktoré sú v rozpore so základnými investičnými princípmi. Rozprávkové zisky bez rizika úplnej straty neexistujú.

Veľmi zrozumiteľne tieto princípy opisuje všeobecne používaná pomôcka, tzv. investičný trojuholník.

Na každom z vrcholov trojuholníka je umiestnený jeden z už spomínaných parametrov, výnos - riziko - likvidita. Vo vnútri trojuholníka pohybujte pomyselným bodom - ten predstavuje zamýšľanú investíciu. Ak sa budete s bodom približovať veľmi vysokému výnosu, budete sa zároveň vzďaľovať od nízkeho rizika. Čím viac sa približujete k likvidite, budete sa vzďaľovať od výnosu (napr. bežný účet).


3) Tri tipy investícií:

Rozdelenie investícií môžeme vykonať podľa rôznych kritérií. Začnime ale od jednoduchého rozdelenia podľa toho, do čoho budeme investovať. Sú to tri základné skupiny: Priame investície, finančné produkty a reálne investície.

a) Priame investície:

Patria sem napr. investície do akcií. Podobnou investíciou môže byť nákup dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a podobne. Všeobecne sa jedná o priamy nákup cenných papierov. Výhodou týchto investícií je to, že nakupujeme priamo cenný papier. Nevýhodou je obtiažna diverzifikácia, teda rozloženie rizík do širokého portfólia.

B) Finančné produkty:

Sem patria bankové vklady na našich bežných účtoch, alebo termínované vklady. Ďalšími finančnými produktmi sú dôchodkové fondy, stavebné sporenie, podielové fondy, ktoré sprostredkovávam klientom(C-Quadrat a pod).

Finančné produkty sú spravidla vopred modifikované (nízke riziko + rozumný výnos cca 6 - 8% p.a.) na zabezpečenie konkrétnych potrieb. Stavebné sporenie je určené pre financovanie bývania, dôchodkové fondy pre zabezpečenie dôchodku s otázkou ich hodnoty v čase Vášho dôchodku. Podielové fondy sú zaujímavou alternatívou k priamym investíciám do cenných papierov. Výhodou investovania prostredníctvom finančných produktov je ľahká dostupnosť a všeobecná zrozumiteľnosť. Rád Vám pomôžem vybrať tie správne fondy pre Vás.

C) Reálne investície:

Výhodou týchto investícií je to, že sú spravidla spojené aj s inou než materiálnou formou uspokojenia (napr. nehnuteľnosti, umenie, poštové známky atď). Radosť z nového bývania alebo zberateľská vášeň sú vedľajšou "pridanou hodnotou" týchto investícií. Nevýhodou je spravidla zlá likvidita a hlavne údržba, skladovanie, náklady s poistením a pod.. Môže trvať dlho, než sa nájde kupec, ktorý bude ochotný zaplatiť Vami požadovanú sumu.

 

Reálna investícia s výhodami navyše pre Vás

  Účty v Rakúskych depozitných bankách, vedené vo fyzickom zlate. Sú to rovnaké účty aké máte na Slovensku len s tým veľkým rozdielom, že na účte nemámte virtuálne €, ktoré zmluvne nie sú Vaše, ale na účte v Rakúskej depozitnej banke máte fyzické zlato, ktoré je Váš osobitý majetok.

Ďalšie výhody pre Vás sú:

Účty sú 100% poistené.

Nulový poplatok za vedenie účtu.

Nulový poplatok za internet On-Line prístup.

Účty sú oslobodené od dane z nárastu hodnoty.

Priemerný ročný nárast viac ako 10% od roku 2002.

Na účet môžete vkladať kedykoľvek, akékoľvek čiastky (napr.15€) bez poplatku.

Z účtov môžete vyberať kedykoľvek bez poplatkov (peniaze aj fyzické bankové zlato).

Účty sú chránené bankovým tajomstvom Rakúska, chránené aj voči exekúcii.

Prístup k Vášmu účtu máte výhradne len Vy/majiteľ - zlato je osobitý, zvláštny majetok klienta, ani v prípade bankrotu banky nemôže ísť zlato do konkurznej podstaty banky.

Tieto výhody nemá ani jedna banka na Slovensku. Ktorý z účtov sa Vám viac páči a má viac výhod? Ten čo máte na Slovensku alebo ten čo majú Rakúski občania pod garanciou Rakúskeho štátu.

Založte si aj vy ideálny účet s VIP výhodami pre Vás a Vaše deti.

 

 zlato-vs-eur

                                                                      PREČO ZLATO?

V papierových peniazoch pracuje čas v náš NEprospech (strácajú hodnotu), naopak v zlate pracuje čas v náš prospech (zlato časom na cene stúpa). Euro sa od svojho zavedenia v roku (1999) znehodnotilo o cca - 50%!

Zlato naopak za to isté obdobie stúplo na hodnote o viac ako + 300%. Ekonómovia predpokladajú podobný vývoj aj do budúcna. Zvýšený dopyt + obmedzená ponuka = rastúca cena.

Na svete neexistuje iná investičná možnosť, ktorá by mohla pre Vašu rodinu zaistiť takú trvácnosť hodnoty, akou je zlato.

Zlato je historicky najstabilnejšie platidlo na svete, je to vrcholná forma peňazí. Papierové peniaze sa stali v histórii bezcennými veľa krát, zlato NIKDY!

"Kto má zlato má vždy peniaze!"

"Skutočný význam zlata spočíva v jeho vlastníctve."

                                                           Alan Greenspean, prezident FEDu 1987 - 2006

       

 "Kto má zlato určuje pravidlá."

 "Nikdy som nepovažoval za múdre predávať zlato."

 "Pre centrálne banky je bezpečnostnou rezervou."

                              Mario Draghi, prezident Európskej centrálnej banky - ECB od roku 2011

 

Druhý náš TOP produkt a číslo 1 na trhu!

Priama investícia

  Pražské realitné dlhopisy s garantovaným vkladom a pevným výnosom.

Dlhopis je vedený v €.

S garantovaným vkladom.

S pevným nadinflačným výnosom 5,25 - 6,05% p.a. závislý od výšky vkladu.

Výnos výplácaný mesačne na Váš účet k prvému dňu v mesiaci.

Vklad od 5000€ a násobky tejto sumy.

Bez skúmania pôvodu finančných prostriedkov.

Bez poplatkov za založenie.

Bez poplatkov za vedenie - správu.

Doba trvania cca 4 roky.

Možnosť spätného predaja emitentovi pred dobou splatnosti (v násobkoch 5000€ alebo celej sumy).

Po ukončení doby trvania vyplatenie celej vloženej sumy na Váš účet.

Pri vyšších sumách ako 200 000€ individuálny prístup (možnosť mať ručenie za vklad zmenkou alebo stavebnými pozemkami v Prahe v hodnote vkladu, ručiteľská zmluva, zápis na katastri na Vaše meno - "C").

Príklad: 

Vklady od 5000 € a násobky tejto sumy (5 - 10 - 15 - 25 - 35 000 ...).
Napr. Váš vklad 10 000 €, mesačne Vám je vyplácané na účet cca 43 € v hrubom až do ukončenia trvania dlhopisu. 

Váš vklad 120 000 € garantovaný výnos 6,05% p.a., mesačne je Vám vyplácané na Váš účet cca 605 €.
Výnos je vyplácaný na Váš účet v hrubom až do ukončenia trvania dlhopisu.

Garancie a istoty

Emisia je vydaná podľa českého zákona č.190/2004 Zb., o dlhopisoch a Centrálny depozitár cenných papierov, a.s pridelil dlhopisom ISIN - pod dozorom ČNB (Českej národnej Banky) a povolením NBS. 
- Zaistené ručiteľským prehlásením vydavateľom dlhopisu.
- Majetok spoločnosti v hodnote viac ako 2,8 miliardy Kč (pozemky s rozlohou 1 178 706m2 čo je viac ako 1000 stavebných pozemkov v Prahe).

 

Finančný produkt 

  Tretia zaujímavá možnosť, ktorú veľmi radi využívajú nielen moji klienti je zhodnotenie svojich úspor cez European Investment Centre o.c.p., a.s.. EIC je obchodníkom s cennými papiermi zameraný na služby spojené s realizáciou investícií do podieľových fondov. Na jednom mieste sústreďuje ponuku viac ako 1100 podielových fondov renomovaných európskych správcov ako je napríklad C-QUADRAT manažér pre fondy fondov. Umožňuje prostredníctvom jediného prístupu a jediného účtu prístup ku všetkým investíciám do zahraničných podielových fondoch, distribuovaných na území SR a ČR, čím podstatne znižuje náklady spojené s investičným procesom a flexibilitu pri zmene investícií.

EIC má sídlo a pôsobí na Slovensku prostredníctvom svojej organizačnej zložky v Českej republike. Dohľad nad EIC vykonáva Národná Banka Slovenska. EIC je účastníkom Garančného fondu investícií.

Priemerné ročné zhodnotenie v týchto investíciách je 6 - 8% p.a. s možnosťou vyberať a vkladať kedykoľvek už od 10€.

 CQ_2

Za 17 rokov praxe vo finančnom svete som sa nestretol s takto výhodními a garatovanými produktami.

Poznáte garantovanejšie, istejšie produkty na trhu s lepším zhodnotení, flexibilnejšie a bez poplatkov?

Ja nie.

Bolo by chybou mať tieto výhody a využívať ich vo Váš prospech, v prospech Vašej rodiny? 

 

Pre podrobnejšie informácie o jednotlivých typoch investícií ma kontaktujte mailom alebo telefonicky.

Teším sa na Vás, na osobné stretnutie.