Čo sa stane s vašim stavebným sporením? Takto vyzerajú definitívne zmeny

Čo sa stane s vašim stavebným sporením? Takto vyzerajú definitívne zmeny

Vláda ušetrí, sporitelia usporia

Téma stavebného sporenia sa preberá už dlhšiu dobu, a tento rok po pripomienkovaní Novely zákona o stavebnom sporení od poisťovní, konečne padli definitívne rozhodnutia o tom, ako nové stavebné sporenie bude vyzerať. Produkt by mal priniesť vyššiu adresnosť, efektívnosť, účelovosť a vyššiu mieru zodpovednosti klientov, ktorí majú o stavebné sporenie vážny záujem. Cieľom stavebného sporenia je usporiť, a tak okrem sporenia klienti môžu získať aj finančný bonus v podobe štátnej prémie.

Nie je však tajomstvom, že cieľom všetkých zmien je najmä to, aby sa ušetrili prostriedky zo štátneho rozpočtu. Modernizácia tohto produktu tak prilepší najmä štátu.

Štátna prémia k stavebnému sporeniu sa zvýšila

Výška štátnej prémie k stavebnému sporeniu bude od 1. januára 2019 maximálne 70 eur ročne. Z pôvodných 66,39 € je suma o čosi vyššia, no podmienky na získanie maximálnej štátnej prémie sa výrazne sťažili.

Na získanie štátnej prémie je potrebné totiž nasporiť takmer dvojnásobnú čiastku ako doposiaľ. Ročne bude potrebné nasporiť sumu až 2800 eur, čo je približne 233 eur mesačne, čo je dosť vysoká suma a preto sa môže stať, že plnú štátnu prémiu dostane menší počet ľudí, ako doposiaľ. Hoci výška štátnej prémie stúpla, percentuálne sa znížila na 2,5% ročného vkladu.

Doposiaľ sme tu mali aj možnosť takzvaného výnimočného vkladu pred koncom roka, čím bolo možné dosiahnuť plnú štátnu prémiu. Jednoducho ste si “doplatili” na jej získanie. Od januára 2019 sa táto možnosť ruší a pokiaľ uzavriete zmluvu až v druhej polovici roka, máte nárok na získanie maximálne polovičnej sumy ročnej štátnej prémie.

Prémiu musíte využiť výhradne na stavebné účely

Doposiaľ bolo možné získavať k stavebnému sporeniu štátnu prémiu po dobu šesť rokov, po ktorých ste si mohli financie vybrať a použiť ich prakticky na čokoľvek bez toho, aby ste vydokladovali stavebné práce či účely použitia. Od 1. januára 2019 však budete musieť použitie štátnej prémie vydokladovať, inak bude potrebné ju vrátiť.

Pozor si dajte na medziúver. Pokiaľ ho začnete čerpať, zaniká vám nárok na získanie štátnej prémie a čo viac, už získané financie budete musieť vrátiť. Výhodou je však to, že po nasporení určitej sumy môžete získať zvýhodnený stavebný úver.

Deti štátnu prémiu dostávajú aj naďalej

Hoci v pôvodnom návrhu bol plán štátnu prémiu pre deti zrušiť, poisťovne tlačili na zachovanie tejto výhody. Rodičia tak môžu deťom sporiť a získať pre ne plnú štátnu prémiu, pričom výška príjmu rodičov sa posudzovať nebude.

Plnoletí budú mať nárok na štátnu prémiu za podmienok, že ich priemerný mesačný hrubý príjem dosiahne maximálne 1,3-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Nevýhodou je najmä to, že výška prémie sa nebude znižovať priamo úmerne výške mesačného príjmu, ale nárok na jej získanie úplne zanikne. V súčasnosti je maximálna výška mesačného príjmu potrebného pre získanie štátnej prémie pri stavebnom sporení približne 1300 € v hrubom.

Pokiaľ sa pre stavebné sporenie rozhodnete, určite sa vopred poraďte s vašim finančným poradcom, či sa tento produkt pre vás oplatí, alebo by ste mali na sporenie zvoliť iný variant.

 

Stiahnite si zadarmo

Chcete vedieť, aký je rozdiel medzi finančným poradcom a finančným škodcom?

spracovaním osobných údajov