background

Zlato, striebro, platina, palládium

  Dôležitým pravidlom pri nákupe drahých kovov je, že nakupujte iba od overenej spoločnosti.

  Už veľa oklamaných klientov sa nechalo nalákať nepoctivým obchodníkom. Každá "zlatá" tehlička aj tá nie správne deklarovanej rýdzosti má všetky ochranné známky aj certifikát pravosti.

 

  

    Bezpečný a pohodlný nákup vašich drahých kovov

  Depozitná banka ako obchodník je najviac kontrolovaná a dozorovaná aj zo strany štátu. Zároveň aj spadá pod Fond Ochrany Vkladov - FOV daného štátu.

  Rakúska depozitná PARTNER BANKA AG, cez ktorú sprostredkujeme na Slovensku jednorázový nákup fyzického zlata alebo šetrenie do fyzického zlata spĺňa všetky tieto právne náležitosti.

  PARTNER BANKA dáva klientom garancie Rakúskeho štátu, Depozitnej banky a bankového práva. Prístup k účtu má výhradne len majiteľ, je to osobitý, zvláštny majetok klienta. Ani v prípade bankrotu banky nemôže ísť majetok klienta do konkurznej podstaty banky. 

Banka je vlastníkom bankovej licencie a vykonávánie činnosti – teda plnenie zmluvných podmienok – je pravidelne kontrolované:

Rakúskou Národnou Bankou,

Rakúskym úradom pre dohľad nad finančným trhom,

Rakúskym burzovým dohľadom,

Medzinárodnou audítorskou kanceláriou,

kontrola internými revízormi,

kontrola verejným notárom.

 

  Nákup sa realizuje nasledovne:

Vyplniť objednávku môžeme buď offline alebo online. Budete potrebovať iba doklad totožnosti.

Ak plánujete využiť jednorázový nákup spracovateľský poplatok je 5% s DPH.

Vklad min. od 2 500€ 7,5% z transakcie.

Vklad od 30 000€ 6% z transakcie.

Vklad od 50 000€ 5% z transakcie.

Vklad od 70 000€ 4% z transakcie.

Vklad od 100 000€ 3% z transakcie.

 

  Ak plánujete využiť šetriaci účet spracovateľský poplatok je 828€ s DPH.

Cieľová suma je bez obmedzenia objemu zakúpeného fyzického zlata ako aj bez časového obmedzenia. Zmluva je dedičná, čo znamená, že dediči môžu pokračovať v nákupoch.

Minimálny mesačný nákup (pravidelne, nepravidelne) je od 50€.

Vklad do 2 499€ 17,5% z transakcie

Vklad od 2 500€ 12,5% z transakcie.

Vklad od 30 000€ 11% z transakcie.

Vklad od 50 000€ 10% z transakcie.

Vklad od 70 000€ 9% z transakcie.

Vklad od 100 000€ 8% z transakcie.

  Pozastaviť nakupovanie kedykoľvek na ľubovoľne dlho bez poplatku.

Úplne prestať nakupovať bez poplatku.

Znovu začať nakupovať bez poplatku.

Zvýšiť si kedykoľvek o ľubovoľnú sumu bez poplatku.

Znížiť si kedykoľvek o ľubovoľnú sumu bez poplatku.

  Jednorázový nákup aj šetriaci účet majú ďalšie body podľa VOP rovnaké.

Ročný poplatok za poistenie na 105% hodnoty a trezorovanie v Rakúskom bankovo trezore je 0,9% s DPH z hodnoty vášho zlata v trezore.

Predaj kedykoľvek bez poplatku (banka vám garantuje odkúpenie v ľubovoľnej výške s presnosťou na 0,01g za LF).

Vyzdvihnutie od 50g kedykoľvek bez poplatku.

Zaslanie poštou od 50g kedykoľvek bez poplatku.

Vedenie účtu bez poplatku.

Online prístup k účtu 24/365 bez poplatku.

Účet bez dosahu exekútora a iných úradov.

  Pri oboch účtoch máte možnosť využitia bezúčelového úveru s ročným úrokom cca 3% až do výšky 50% hodnoty vášho zlata. Pri ktorom si výberáte vrátenie istiny v € alebo v zlate, tak ako to vám vyhovuje.

 


  Druhá spoločnosť cez ktorú sprostredkujeme Slovenským občanom nákup drahých kovov je Nemecká spoločnosť SOLIT https://www.solit-kapital.de/ . Máme s ňou exkluzívnu zmluvu ako jediný partner na Slovensku na nákup drahých kovov ako sú zlato, striebro, platina, palládium.

  Solit patrí medzi najväčších obchodníkov s drahými kovmi v Nemecku. Má viac ako 100 000 klientov s ročným obratom v stovkách miliónov €. Od roku 2016 bola spoločnosť SOLIT každý rok ocenená ako víťaz testu medzi obchodníkmi so zlatom v Nemecku (DFSI Institut/Focus Money). Pôsobí v Nemecku, Švajčiarsku a v Kanade. Zároveň má aj podstatný podiel v dodávaní fyzického zlata pre Nemecké banky, sporiteľne a ich klientov.

Vyplniť objednávku môžeme buď offline alebo online. Budete potrebovať iba doklad totožnosti.

Minimálny nákup drahých kovov jednorázovo je od 2000€ + 5% spracovateľský poplatok.

Šetriaci účet je od cieľovej sumy 2000€ + 5% spracovateľský poplatok, od 50€ mesčne, bez určeného času dosporenia.

Nákupná cena zlata je v oboch možnostiach nákupu len London Fixing + 4%.

Nákupná cena bielych kovov striebra, platiny, palládia je v oboch možnostiach nákupu len London Fixing + 7%.

Váš majetok v drahých kovoch je poistený na 115% hodnoty a trezorovaný vo švajčiarskom bezcolnom sklade (Embrach pri Zurichu) za 0,4% s DPH štvrťročne.

Pozastaviť kedykoľvek nakupovanie na ľubovoľne dlhý čas bez poplatku.

Znovu začať nakupovať bez poplatku.

Zvýšiť si kedykoľvek bez poplatku.

Znížiť si kedykoľvek bez poplatku.

Vyzdvihnutie drahých kovov individuálne.

Fyzické dodanie štandartne iba zlata od 1g (z dôvodov DPH pri bielych kovoch je to individuálne pri väčších nákupoch).

Odkup/predaj zlata kedykoľvek za LF mínus 1,5% (s presnosťou na 0,001g).

Odkup/predaj striebra, platiny, palládia kedykoľvek za LF mínus 3% (s presnosťou na 0,001g).

Vedenie účtu bez poplatku.

Online prístup k účtu 24/365 bez poplatku.

Účet bez dosahu exekútora a iných úradov.

Cez Online - Login a aplikáciu, živý prenos kamerou priamo z vášho trezoru.

Link na: Krátke video o vzácnych kovoch a našich obchodných partneroch.

Mám záujem o paletu drahých kovov ako je na obrázku.

Drahé kovy