technician-3936983__340 

 

Medzi naše TOP produkty určite patrí investícia do zelenej energie. 

 

Výroba elektrickej energie zo slnka je naša budúcnosť. Je to najčistejší spôsob výroby energie!

Investované prostriedky sa používajú na výstavbu fotovoltaických elektrární na strechách priemyselných budov.

Medzinárodná spoločnosť Sun Contracting https://www.sun-contracting.com/sk/ vydala dlhopis so zaisteným vkladom a fixným úročením. Ide o exkluzívny rakúsko - nemecký projekt s lukratívnymi možnosťami profitu pre Vás.

Dlhopis je vedený v € alebo si naši klienti majú možnosť zvoliť aj investíciu vedenú vo Švajčiarskych frankoch CHF, čo môže priniesť ďalšie zaujímavé nad zhodnotenie pri klesajúcej hodnote € a minimálne rozloženie rizika medzi viaceré svetové meny. 

Podľa aktuálnej (12.2020) trhovej kapitalizácie svetových mien v USD sú: USD 4,9 bilióna; EUR 1,7 bilióna; CNY 1,2 bilióna; JPY 1 bilión; je CHF s 0,8 biliónom na 5.mieste svetových mien pri tom počet obyvateľov Švajčiarska je len cca 8,5 mil.. Aj toto je jeden z faktov prečo sa rozhodnúť mať časť majetku vo CHF.

S pevným nadinflačným výnosom 5 - 7% p.a. závislý od dĺžky trvania investície.

Vklad jednorázovo od 1000€.

Pravidelná, mesačná investícia od 25€.

Bez skúmania pôvodu finančných prostriedkov.

Jediný poplatok za založenie 4% z investície.

Bez poplatkov za vedenie - správu.

Chránené voči exekúcii.

Doba trvania min 5 rokov až 25 rokov.

Možnosť spätného predaja emitentovi pri pravidelnej mesačnej investícii(výber len časti alebo celej investície) po 5. rokoch kedykoľvek bez poplatku v ľubovolných sumách. O výber sa žiada 6 mesiacov dopredu.

Možnosť spätného predaja emitentovi pri jednorázovej investícii(výber len časti alebo celej investície) po 5. rokoch kedykoľvek bez poplatku v ľubovolných sumách. O výber sa žiada 6 mesiacov dopredu.

Pri jednorázovej investícii máte možnosť si nechať posielať vyplácaný úrok 5% p.a. na váš účet ročne, polročne, štvrťročne, mesačne a vždy bez poplatku. Váš úrok je vyplácaný v hrubom.

 

Príklad: 

Vklady jednorázovo min. od 1000€ alebo mesačne od 25€ s úrokom od 5 - 7% p.a. v závislosti od dĺžky trvania investície.


Úrok od prvého dňa investície 5%,

po 7 rokoch 5,5%,

po 10 rokoch 6%,

po 15 rokoch 6,5%,

po 20 rokoch 7% p.a.

Pre upresnenie, ak by ste si po 5 roku nevybrali všetky investované peniaze ale nechali by ste ich ďalej zhodnocovať, tak od 7 roku sa vám bude celá suma v rátane úroku zhodnocovať úrokom 5,5% p.a..

Teda ak si budete vyberať časť peňazí ako prilepšenie, suma ktorá vám zostane investovaná sa bude naďalej zhodnocovať úrokom podľa dĺžky trvania investície.

Jednorázová platba 10 000€ po 7 rokoch hodnota vašej investície 9600€ = 13 508€ (+5,58% p.a),

do konca 10 rokov 15 862€ (+6,26% p.a.),

do konca 15 rokov 21 227€ (+7,75 % p.a.),

do konca 20 rokov 29 082(+9,74% p.a.),

do konca 25 rokoch 40 790€ (+12,47% p.a.)!!!

Jednorázová investícia 10 000€ s využitím vyplatenia úroku napr. 5%p.a. od prvého mesiaca na váš účet.

mesačne 41

štvrťročne 125

polročne 250

ročne 500€.

Od 7.roku budete mať zhodnotenie 5,5% p.a.. Ak si budete priať bude vám naďalej výplácaný úrok 5%p.a. a 0,5%p.a úrok sa vám bude pripisovať k vašej investícii a zhodnocovať úrokom z úroku. Rovnakým spôsobom budete mať pevné zhodnotenie aj v nasledujúce roky 10. 15. 20. a %p.a..

 

Pravidelná mesačná investícia napr. 96€ po 7.rokoch hodnota vašej investície 9 570

do konca 15. rokov 26 873€,

do konca 20. rokov 43 608€,

do konca 25. rokov 68 038 a to pri celkovej investícii len 28 800€ s možnosťou po piatom roku vyberať buď všetko alebo len časť peňazí bez poplatku.

 

Garancie a istoty

Schválené úradom pre dohľad nad finačným trhom v Lichtenštajnskom kniežactve, ako aj v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku, Luxembursku, Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Taliansku a Slovenskej republike.

Link na krátke video o tejto exkluzívnej investícii.

https://youtu.be/WCAI3Gtpi-Q

 

 

Mám záujem o bližšie informácie.