Periodická tabuľka vám dá odpoveď prečo by ste mali vlastniť fyzické zlato
31. 12. 2020

Periodická tabuľka vám dá odpoveď prečo by ste mali vlastniť fyzické zlato

V škole sme sa všetci o nej učili ale nikomu z nás nebol prízvukovaný tento fakt.

Prečo sa práve zlato a striebro začali celosvetovo používať na výrobu peňazí?

Aby sme našli odpoveď na túto otázku potrebujeme periodickú sústavu prvkov a červené pero.

 

  Ako prvé môžeme preškrtnúť všetky plyny. Je jasné, že z vodíku peniaze nevyrobíme. Potom vylúčime prvky rozpustné vo vode a prvky ktoré reagujú so vzduchom buď pri styku s ním korodujú alebo začnú horieť. Ani jedna z týchto možností nie je ideálna pre vec, ktorú nosíte vo vrecku. Tým sme už vylúčili 56 prvkov.

  Samozrejme musíme vylúčiť i všetko rádioaktívne pretože asi nestojíte o to aby vás vaše peniaze zabili. Z periodickej sústavy nám ubudne ďalších 45 prvkov. Ak ste dobre počítali zostalo vám 5 vzácnych kovov. Zlato Au, striebro Ag, ródium Rh, platina Pt a paládium Pd. Rh a Pd boli objavené až v osemnástom storočí. Pt sa rozpúšťa až pri teplote okolo 3000 stupňov a takáto teplota bola pre prvé taviace pece nedosiahnuteľná. Zostalo zlato a striebro. A práve tieto dva kovy si ľudstvo zvolilo ako prostriedok výmeny(platidlo) a uchovávateľ hodnoty.

  Aj keď už zlato pri bežnom platobnom styku nie je používané ako platidlo jeho význam ako uchovávateľa hodnoty sa vôbec nezmenšil. Práve naopak, čo potvrdzujú aj 10 rokov trvajúce rekordné nákupy centrálnych bank.

  Prečo je zlato na 1.mieste ako platidlo, ako uchovávateľ hodnoty je aj fakt, že oproti striebru je cennejšie o približne 70 krát. 30.12.2020 stála jedna unca striebra 21,430€ v ten istý deň stála jedna unca zlata 1 528,890€. 1kg zlata v ten deň stál cca 49 200€. Ak by ste chceli mať rovnako veľký - cenný majetok v striebre museli by ste ho mať 70kg. Uskladniť, premiestniť v prípade potreby také množstvo už nie je také jednoduché. Zo striebra sa platí aj DPH pri nákupe pretože je dnes považované viac za priemyselný kov ako platidlo. Zlato je v súkromnom majetku oslobodené od všetkých daní ako aj dane z nárastu hodnoty - zisku.

Aj toto sú dôvody prečo si štáty, centrálne banky tvoria rezervy iba v jedinom kove a to vo fyzickom zlate!

 

    Mať časť majetku vo fyzickom zlate je rozumné v každej dobe!

 

AK VÁS TIETO INFORMÁCIE ZAUJALI A CHCELI BY STE SA DOZVEDIEŤ VIAC, RÁD VÁM POMÔŽEM. NAPÍŠTE MI SPRÁVU A V KRÁTKOM ČASE VÁS BUDEM KONTAKTOVAŤ. VERÍM, ŽE NÁJDEM VHODNÉ RIEŠENIE AJ PRE VÁS A BUDETE SA TAK MÔCŤ PRIDAŤ K MOJIM SPOKOJNÝM KLIENTOM.

Ľuboš Cesnek
Autor: Ľuboš Cesnek

Pre mňa to nie je práca ale poslanie, pomáhať ľuďom chrániť a zhodnocovať ich majetok pre ich krajšiu budúcnosť.