Viete kam uložiť peniaze tak, aby sa bezpečne zhodnotili?

Viete kam uložiť peniaze tak, aby sa bezpečne zhodnotili?

Úrok 1,8% na termínovanom vklade vám peniaze reálne nezhodnotí!

Stále viac Slovákov je nespokojných s nízkym zhodnotením svojich úspor. Najvyšší úrok ponúka aktuálne (k 4.4.2019) J&T na svojom päťročnom termínovanom vklade a to 1,8%, čo nestačí ani na vyrovnanie inflácie, ktorá je za posledné obdobie cca 2,5%. Ak necháte svoje peniaze na termínovaných vkladoch, tak máte v podstate garantované, že ich hodnota bude nižšia ako keď ste ich vkladali. V číslach budete mať viac, ale kúpite si za ne menej, lebo hodnota peňazí klesne práve vďaka vyššej inflácii. To predsa nedáva zmysel, lebo keď idete použiť produkt ako termínovaný vklad, tak to robíte preto aby sa peniaze zhodnotili a nie aby mali nižšiu a nižšiu hodnotu.

 

Inšpirujte sa bohatými ľuďmi  - začnite investovať.

Nad čím ostáva podľa môjho názoru zdravý rozum stáť je fakt, že Slováci majú dlhodobo  väčšinu peňazí ani nie na termínovaných vkladoch, ktoré som spomenul vyššie, kde sú podľa NBS aktuálne necelé 4 mld. eur, ale väčšina peniazí leží na bežných účtoch, kde je aktuálne zhodnotenie reálne  0%. Podľa NBS majú Slováci na bežných účtoch aktuálne viac ako 17 miliárd. Ak patríte do skupiny, ktorá má takto uložené svoje úspory, peniaze z dedičstva, alebo zisky z podnikania, tak by bolo vhodné si zodpovedať otázku prečo to robíte, lebo či už vedome, alebo nevedome, dovoľujete aby vaše peniaze strácali na hodnote. Bankám to samozrejme vyhovuje, lebo vaše peniaze požičajú niekomu inému formou spotrebného úveru za 5-8% ročne. Myslím, že je načase nechať sa inšpirovať bohatými ľuďmi, že pokiaľ chcete peniaze dlhodobo zhodnotiť, tak ich musíte investovať a nie používať klasické vkladové produkty bank.

 

Ako je to s ochranou vkladov v bankách?

Jedným z dôvodov prečo veľa ľudí stále používa najmä vkladové produkty bánk môže byť presvedčenie, že peniaze v banke majú chránené a keby ich investovali, tak chránené nebudú. Ako to teda je? Áno je pravda, že podľa zákona je každý (v jednej banke iba jeden účet na meno klienta) bankový vklad chránený až do výšky 100.000 € Fondom na ochranu vkladov (FOV), do ktorého banky povinne prispievajú. V čase písania tohto článku (4.2019) ešte nie je zverejnená výročná správa FOV, preto použijem posledný dostupný údaj z výročnej správy FOV z roku 2017:

“Fond ochrany vkladov vykazuje ku dňu 31.decembra 2017 Fond príspevkov vo výške 257 292 351 €“.

Len na bežných účtoch majú Slováci viac ako 17 miliárd. Nepíšem to preto aby som spôsobil paniku a chaos a ani nezastávam názor, že vo FOV musí byť rovnaká suma ako majú klienti vložené, to je nezmysel aj keď tak by to bolo 100% istené. Ide skôr o to, že je dobré si uvedomiť, že keby došlo ku krachu čo i len najmenšej banky, tak reálne budú mať klienti právny nárok na svoj vklad, ale druhá vec je kedy sa ku svojim peniazom dostanú. Od roku 1990 skrachovali na Slovensku viaceré banky, posledná Devín banka, vyplácanie trvalo vo všetkých prípadoch cca 3 roky. Netreba teda panikáriť, ale je dobré vedieť realitu a nepredstavovať si, že pri krachu banky prídem do FOV a vyberiem si bez problémov svoje vklady do 100.000 € a odídem. Nad 100 000€ nemáte nárok na žiadne peniaze. Preto ak máte viac ako 100 000€ v jednej banke mali by ste všetko nad túto sumu dať do druhej banky, min. z tohto dôvodu.

 

Ako je to s ochranou vkladov pri investovaní?

Ľudia väčšinou nevedia, že aj pri investovaní existuje tiež forma ochrany podobne ako v banke. Túto poskytuje Garančný fond investícií (GFI), ktorý je zriadený zákonom č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách.  GFI podlieha dohľadu NBS a za chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu do výšky 50.000 EUR. Podobne ako FOV ani GFI nedisponuje sumou, ktorá by bola schopná pokryť všetkým klientom investície do 50.000 €, ku koncu roka 2017 bolo vo fonde necelých 6 mil.€. AJ to však rovnako platí, že je takmer nemožný scenár, že by všetci naraz spáchali podvod. Pri nesprávnej investícii do fondov a akcií a ich prípadný pokles alebo úplnú stratu sa GFI nevzťahuje. Teda bez nároku na vrátenie vášho vkladu/investície.

 

Je lepší Termínovaný VKLAD, alebo INVESTOVANIE?

V súčasnosti je na slovenskom trhu neúrekom možností čo robiť s peniazmi. Nižšie spomeniem niektoré z nich aby ste si vedeli jednotlivé možnosti porovnať a urobiť vlastný názor.

Nižšie spomenuté možnosti patria k štandardným finančným produktom, sú dostupné pre širokú verejnosť a nevyžadujú nevyhnutne aktívnu starostlivosť.

Aby ste si vedeli predstaviť aký je rozdiel v zhodnotení pri použití jednotlivých možností, tak budem používať vždy sumu 10.000 € a dobu 5 a 10 rokov, výšku inflácie 2,5% (r.2018) ročne. Poplatky ani dane v tomto porovnaní nebudem brať do úvahy. Ide nám o reálne porovnanie jednotlivých možností. Každý vklad a investícia sa musí posudzovať individuálne. Vkladať aj investovať je samozrejme možné aj nižšie čiastky, jednorazovo obvykle od 1.000 € a tiež je možné a veľmi to odporúčam odkladať pravidelne a dlhodobo 15€ - 25€ - 50€ a viac mesačne.

Ak nemáte veľké očakávanie na "zhodnotenie" a neprekáža vám, že peniaze stratia na svojej hodnote, tak Termínovaný vklad je to najvýkonnejšie, čo pri vkladových produktoch máte k dispozícii. "Zhodnotenie" od 0,1% do najviac 1,8% ročne dosiahnete pri viazanosti svojho vkladu na 5 rokov

Jednorazový vklad – ÁNO

Pravidelné vklady – NIE sú možné

Garantované "zhodnotenie" - ÁNO (jeho výška však nepostačí na ochranu hodnoty peňazí pred infláciou).

Predčasný výber pokiaľ je možný, tak obvykle bez nároku na vyplatenie úrokov, alebo ich časti, napríklad za posledný rok, respektíve za rok v ktorom predčasne peniaze vyberáte.

Simulácia 5 a 10 rokov (pri výpočte bola použitá najvyššia aktuálna úroková sadzba 1,8%).

10 000€ na termínovanom vklade, historické zhodnotenie za 10 rokov 1,8%, pred zdanením po 5 rokoch 9,41% = 10 941€ a pred zdanením po 10 rokoch 19,71% = 11 971€. Pri zohľadnení inflácie len 2,5% ročne bude reálna hodnota vašich peňazí po 5 rokoch cca 9 650€ a 10 rokoch cca 9 320€ = Vaša istá, bankou garantovaná strata.

Čím dlhšie si sporíte v stratových produktoch, tým väčšiu stratu máte!

Pokiaľ chcete dosiahnuť vyššie zhodnotenie ako na termínovanom vklade, tak musíte vymeniť svet stratových vkladových produktov za svet investícií. Pokiaľ si zvolíte vhodný nástroj (produkt), tak zhodnotenie bude obvykle vyššie ako pri termínovanom vklade.

 

Ak chcete zhodnotenie 5,25% ročne:

Pri fixnom ročnom zhodnotení 5,25% ročne sú zaujímavou možnosťou investície do Pražských realít, s mesačne vyplácaným výnosom na váš účet.

Jednorazový vklad – ÁNO od 5000€

Pravidelné vklady – NIE sú možné

Garantované zhodnotenie - ÁNO (5,25% p.a. a od 120 000€ ročný úrok 6,05%, výška úroku pohodlne postačí na ochranu hodnoty peňazí pred infláciou a ešte aj vytvorí nadinflačný zisk).

Predčasný výber je možný buď celej alebo len časti investície, každé 3 mesiace ale za % poplatok odvíjajúci sa od doby trvania investície.

Investícia 10 000€, váš ročný výnos 525€ x 5 rokov = 26,25% = 2 625€ alebo x 10 rokov = 52,25% = 5 250€. Výnos je vyplácaný na váš účet mesačne vo výške cca 43,75€. Každý mesiac ho máte hneď k dispozícii buď na réžiu/spotrebu alebo na ďalšiu investíciu ako napr. naši klienti do fyzického zlata cez Rakúske depozitné banky, ktoré umožňujú klientom nakupovať fyzické zlato už od 15€. Veľká výhoda týchto účtov je, že vedenie účtu aj výber peňazí je bez poplatku, rovnako bez poplatku si klienti môžu ísť osobne zobrať zlato do trezoru alebo si ho nechať zaslať na adresu.

 

Ak chcete zhodnotenie min. 5,25% ročne a viac:

 Pri fixnom ročnom zhodnotení zhodnotení min. 5,25% ročne sú zaujímavou možnosťou investície do energie budúcnosti - fotovoltaiky s úrokom z úroku.

Jednorazový vklad – ÁNO od 1000€

Pravidelné vklady – ÁNO od 25€

Garantované zhodnotenie - ÁNO (pri dobe trvania 5 rokov = 5,25% p.a., 7 rokov = 5,75% p.a., 10 rokov = 6,25% p.a., 15 rokov = 6,75% p.a., 20 rokov = 7,25% p.a., 25 rokov = 7,50% ročne, výška úrokov pohodlne postačí na ochranu hodnoty peňazí pred infláciou a ešte aj vytvorí nadinflačný zisk).

Predčasný výber je možný po piatom roku investície. A to buď celej alebo len časti investície, poprípade len úrokov/zisku, bez poplatku. Ideálne ako sporenie pre deti vzhľadom na pevné zhodnotenie a výber kedykoľvek po piatom roku bez poplatku.

Investícia 10 000€ po 5 rokoch 29,15% = 12 915€ po 10 rokoch 83,35% = 18 335€ a po 25 rokoch 509,8% = 60 980€.

 Pri pravidelnom sporení napr. 100€ mes x 15 rokov pri fixnom úroku 6,75% p.a. je celková platba 18 000€ a celková suma 31 190€! Bez poplatku za výber ľubovolnej sumy a kedykoľvek. Ak si peniaze nevyberiete alebo len časť, tak sa vám budú úročiť od 20 roka úrokom 7,25% ale POZOR, spätne za 20 rokov!

 

Ak chcete zhodnotenie 4 - 7% ročne:

Pri ročnom zhodnotení 4 - 7% ročne sú zaujímavou možnosťou investície do fyzického zlata. Je to jediná investícia priamo do vzácnej komodity, ktorú fyzicky vlastníte iba vy a nie banka ako je to pri termínovaných a iných účtoch. Zo zlata sa neplatí daň pri nákupe a po roku v osobnom majetku ani daň pri predaji/daň zo zisku. Je to váš 100%ný a anonymný majetok.

Jednorazový vklad – ÁNO od 2500€

Pravidelné vklady –  ÁNO od 15€

Garantované zhodnotenie - NIE

Výber je možný kedykoľvek, buď celej sumy alebo len časti investície v peniazoch alebo vo fyzickom zlate.

Investícia 10 000€, váš výnos za 5 rokov 21,19% (4.4.2014 - 5.4.2019) = 12 119€ alebo za 10 rokov 77,37% (6.4.2009 - 5.4.2019) 17 737€. Naši klienti veľmi radi využívajú tieto účty vedené vo fyzickom zlate cez Rakúske depozitné banky, ktoré umožňujú klientom nakupovať fyzické zlato už od 15€. Veľká výhoda týchto účtov je že, vedenie účtu aj výber peňazí je bez poplatku, rovnako bez poplatku si klienti môžu ísť osobne zobrať zlato do trezoru alebo si ho nechať zaslať na adresu. Zlato v trezore je osobitý majetok klienta a nie banky. Chránený bankovým tajomstvom Rakúska zakotvený v Ústave Rakúska (bez dosahu exe a pod.).

Ak vás niektorá z možností zaujala, chceli by ste možnosti skombinovať, alebo sa dozvedieť viac, tak vám rád pomôžem. Napíšte mi správu a v krátkom čase Vás budem kontaktovať. Verím, že nájdem vhodné riešenie aj pre Vás a budete sa tak môcť pridať ku spokojným klientom.