Vstup do II. piliera je od mája povinný - nie slobodný. Aké zmeny nás čakajú?
19. 05. 2023

Vstup do II. piliera je od mája povinný - nie slobodný. Aké zmeny nás čakajú?

Tento rok prináša viacero noviniek v dôchodkovom poistení a jednou z nich je aj automatický vstup (nie slobodný ale nariadený!) do II. piliera. Vstup do II. dôchodkového piliera bol doposiaľ dobrovoľný, no od 1.mája 2023 prichádza zmena, kedy sa tento dobrovoľný vstup mení na automatický - ako sa dá rozkaz, nariadenie pekne nazvať.

Táto nariadená zmena sa bude týkať študentov, ktorí práve ukončili štúdium a od 1. mája 2023 prichádzajú do prvého zamestnania. Rovnako sa týka aj osôb pracujúcich v zahraničí, ktoré sa vracajú naspäť na Slovensko a od 1. mája 2023 sa prvýkrát zamestnajú. Taktiež sa týka osôb do 40 rokov, ktoré sú samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a nemali povinnosť platiť dôchodkové poistenie z dôvodu nedosiahnutia potrebnej výšky príjmu pre povinnosť platenia dôchodkového poistenia. Pokiaľ ste mali uzatvorené dôchodkové poistenie pred 1. májom 2023 a máte do 40 rokov, vstup do II. piliera zostáva dobrovoľný.

Každá z vyššie spomenutých skupín, ktoré budú poistené prvýkrát, dostane od Sociálnej poisťovne do 60 dní informáciu o vzniknutom nariadenom dôchodkovom sporení s tým, že poistenec môže uzavrieť zmluvu s niektorou z dôchodcovských spoločností. DSS si môže každý klient vybrať podľa svojich preferencií v lehote 180 dní. Pokiaľ to však nestihnete alebo odmietnete Sociálna poisťovňa vám pridelí DSS a uzatvorí zmluvu aj keď vy si to neželáte, o čom Vás bude informovať do 8 dní od uzavretia zmluvy elektronicky prostredníctvom služby elektronického účtu poistenca.

  O tom, že by si každý mal tvoriť rezervu, sporiť si, sporiť si aj na dôchodok niet pochýb. Ale zákonom nariaďovať všetkým aby z vašich zarobených peňazí išli peniaze do súkromných zahraničných spoločností je doslova vlastizrada zodpovedných politikov. So slobodnou voľbou a demokraciou to nemá nič spoločné.

Pokiaľ sa Vám vybraná DSS nebude pozdávať, môžete po roku prestúpiť do inej, prípadne vystúpiť z II. dôchodkového piliera. Vystúpiť môžete len v prípade, že ste do II. piliera vstúpili automaticky - rozkazom po 1. máji 2023, nakoľko na vystúpenie je lehota len 730 od vzniku účasti na dôchodkovom sporení. Vystúpenie je potrebné realizovať písomnou formou, ktorá musí obsahovať úradne overený podpis alebo podpis pracovníka Sociálnej poisťovne a jasne definovanú vôľu vystúpiť z dôchodkového sporenia. Na nariadené neslobodné vstúpenie netreba nič ale na vystúpenie aj v čase digitalizácie treba papier a birokraciu! Zrušenie je platné po doručení od prvého dňa vzniku sporenia a už ho nemožno vrátiť. Ak sa však rozhodnete znovu vstúpiť. Môžete tak urobiť už len raz a ďalšie vystúpenie nie je možné.

Okrem nariadeného, neslobodného, automatického vstupu do II. piliera je automaticky predvolená aj investičná stratégia, nakoľko mnoho Slovákov má investičnú stratégiu nastavenú nesprávne (DSS za posledných 15 rokov ich odborníkmi vytvorili cca 50% stratu pre svojich klientov) a minimálne zhodnotenie nepokrýva ani infláciu. Vďaka predvolenej investičnej stratégii môže byť sporenie na dôchodok oveľa efektívnejšie. Časť sporenia ide do garantovaného dlhopisového dôchodkového fondu s nízkym rizikom a nízkym výnosom, druhá časť zas zas do indexovaného negarantovaného dôchodkového fondu, ktorý má síce vyššie riziko, no v súvislosti s tým aj vyšší výnos. Na začiatku budú všetky financie alokované v indexovanom negarantovanom fonde, po dovŕšení 50 rokov sa budú každoročne presúvať 4% majetku do garantovaného dlhopisového fondu. Ako ukázali udalosti posledných rokov II. pilier je najvýhodnejší iba pre DSS (zahraničné súkromné spoločnosti ktoré si účtujú poplatky za správu financií a je jedno či klientom vytvárajú zisk alebo stratu), plándémia, vysoká inflácia a iné okolnosti doslova vymazali 15 ročné zhodnotenie a ešte aj vytvorili približne 50% stratu!

  Ak by si klienti DSS mali možnosť tie isté sumy slobodne odkladať podľa ich uváženia napríklad do fyzického zlata ktoré za rovnakých, posledných 15 rokov (k 19.5.2023) spravilo nárast cca 215%, striebra ktoré za rovnakých, posledných 15 rokov (k 19.5.2023) spravilo nárast cca 100% alebo kryptomien kde napríklad najznámejší Bitcoin spravil nárast v tisícoch %.

V prípade záujmu o bližšie informácie ma kontaktujte mailom alebo telefonicky, rád vám zodpoviem vaše otázky.

Ľuboš Cesnek
Autor: Ľuboš Cesnek

Pre mňa to nie je práca ale poslanie, pomáhať ľuďom chrániť ich zdravie a zhodnocovať ich majetok, pre krajšiu budúcnosť.