insurance-1991216_640

 

  Poistky sú nástrojom na zabezpečenie náhodných a spravidla nepríjemných udalostí. Krádež, zničenie majetku, smrť, invalidita a ďalšie ako aj znehodnotenie vašich úspor. To všetko sú veci, ktoré si nikto z nás neželá, ale občas sa niekomu prihodia. Preto sú poistky bežnou súčasťou našich výdavkov. V tomto článku sa dozviete, ako mať poistky správne nastavené, aby ste neplatili zbytočne veľa peňazí poisťovniam a aby Vám poisťovne v prípade škody zaplatili to, čo budete potrebovať.

Urobte si sami veľmi jednoduchú inventúru Vašich poistiek. Možno zistíte, že môžete ušetriť veľa peňazí. Najskôr si poďme vysvetliť, k čomu vlastne poistky slúžia: Poistky by mali slúžiť na to, aby nám pomáhali v situáciách, ktoré by sme sami finančne nezvládli. Inventúra Vašich poistiek by mala začať práve týmto bodom:


Neplatíte za niečo zbytočne?

  Majte poistené len tie riziká, ktoré by ste sami finančne nezvládli. Strata strechy nad hlavou po povodni alebo požiari nás môže výrazne ekonomicky ohroziť. Rozbité okno ale zvládneme zaplatiť sami. Podobné to je pri životných a úrazových poistkách. Keď niekto po autonehode zostane invalidný, prichádza o budúce príjmy v hodnote stoviek alebo tisícov eur. Je to veľké riziko, ktoré sa oplatí mať poistené. Mnoho ľudí si platí poistky pre prípad drobných úrazov. Za zlomenú ruku 200€. Za desať stehov 120€. Takáto poistka môže stáť aj 8€ mesčne. A pritom toho veľa nerieši. Zlomená ruka neohrozí Vašu finančnú kondíciu, s tým si poradíte sami.

Ak by ste tých ušetrených 8 eur pravidelne investovali napr. do C-QUADRAT fondov, získate na dvadsaťročnom horizonte takmer 4000€. Prípadne do Rakúskych bankových účtov vedených v zlate tak za posledných 20 rokov máte cca 6000€ osobodených od dane zo zisku a výber bez poplatku (v peniazoch alebo fyzickom zlate).


Zaplatí mi poisťovňa v krízových situáciách?

Mám poistenú nehnuteľnosť tak, aby som v prípade totálnej škody dostal peniaze na postavenie rovnakej nehnuteľnosti? Recept je jednoduchý. Pozrite sa do poistnej zmluvy, či je poistená na novú hodnotu. Ďalej odhadnite, koľko by dnes stála výstavba rovnakej nehnuteľnosti. Ak sa Váš odhad príliš nelíši od poistnej sumy, je všetko v poriadku. Ak je v týchto sumách významnejší rozdiel, potom je možné, že platíte poistku zbytočne. Poisťovne v prípade škody môžu namietať podpoistenie - v prípade škody budú plniť v rovnakom pomere, ako je nová cena a výšky poistnej sumy.


Máte životnú poistku?

  Na čo Vám slúži? Životná poistka by mala slúžiť primárne k tomu, aby zabezpečila Vašich blízkych, ktorí sú na Vás finančne závislí. Skúste si spočítať, koľko by Vašej rodine mesačne chýbalo v rodinnom rozpočte. Ak nemáte príjem, ktorý je nezávislý na Vašej práci (napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti), potom by poistná suma pre prípad smrti mala byť aspoň vo výške Vášho trojročného príjmu.

Mám 19 rokov praxe v poisťovníctve. Nechajte si bezplatne spraviť audit Vašich poistných zmlúv. Buď Vám výsledok auditu zmluv potvrdí v ich správnosť, alebo poistné zmluvy nadstavíme presne podľa Vašich potrieb. Poprípade ušetríte €, ktoré následne môžete nechať pracovať, zhodnocovať sa pre Vás.

 

Koľko stojí Vaša poistka?

  Máte životnú poistku na 80 tisíc eur za 120 eur mesačne? Takáto poistka Vás môže stáť podstatne menej. Môže stáť iba 80€. A bude kryť rovnaké riziká. Môže stáť len 40 €. Trikrát menej. A stále kryje rovnaké riziká. Rozdiel medzi prvou a poslednou variantou je 80 eur. Ak by ste tých ušetrených 80 eur pravidelne investovali do C-QUADRAT fondov, získate na dvadsaťročnom horizonte cca 40 000€. Prípadne do Rakúskych bankových účtov vedených v zlate, tak za posledných 20 rokov máte cca 60 000€ osobodených od dane zo zisku a výber bez poplatku (v peniazoch alebo fyzickom zlate).

Ak by to malo byť v danej chvíli jediné sprenie - Vaša rodinná rezerva doporučujem Rakúske depozitné banky a účty vedené v zlate. Za posledných 20 rokov by ste získali cca 60 000€ oslobodených od dane zo zisku a výber bez poplatku (v peniazoch alebo fyzickom zlate). 100% poistené a Váš majetok bude mať hodnotu v každej dobe aj keby sa práve ešte prehĺbila kríza, rozpad eurozóny a prepukol krach na svetovej burze.


Ušetrite na poistkách.

  Ak je to možné, zvoľte si vyššiu spoluúčasť. Už viete, že je dôležité poisťovať len dôležité riziká. Vyššou spoluúčasťou hovoríte poisťovni, že drobné škody zvládnete sami a s tými veľkými potrebujete pomoc. Poisťovňa Vám za to ponúkne nižšiu sadzbu poistného.


Veľmi drahé a zbytočné poistenie.

  Niektorí ľudia platia poistku, z ktorej sa nikdy nemôže plniť. Sú to prípady, kedy pri dojednávaní poistky neoznámili poisťovni pravdivé informácie. Poisťovne si väčšinou nepreverujú pravdivosť informácií pri dojednávaní poistiek, ale až pri prípadnom plnení. A v poistných podmienkach je vždy ustanovenie o tom, že v prípade uvedenia nepravdivých informácií sa môže znížiť alebo odmietnuť plnenie. Takto dohodnutá poistka je veľmi drahá a zbytočná. Nikdy sa z nej nebude plniť. Ako príklad možno uviesť poistenie pracovnej neschopnosti. Pri dojednaní je dôležité uviesť všetky súčasné aj minulé zdravotné ťažkosti. Ak sa dostanete do pracovnej neschopnosti napr. s ochorením pečene, poisťovňa si vyžiada výpis zo zdravotnej dokumentácie. A ak sa dozvie, že klient v mladosti prekonal žltačku, zrejme odmietne plniť.

Ako poistiť vaše úspory pred stratou kúpischopnosti alebo krachom meny?

  Po tisícročia overená a celosvotvovo uznávaná jediná "poistka" na akúkoľvek menu(peniaze), ochrana majetku pred hrozbami krachu štátov, krachu mien, infláciou, hyperinfláciou, devalváciou, zmenou meny, vojnami, pandémiami, politickými krízami, ekonomickýcmi krízami, geopolitickými krízami atď., ktoré vždy výraznene znížili kúpischopnosť a už vyše 1000 krát klesla až na hodnotu nula danej meny(stala sa neplatná), bolo vždy fyzické zlato.

  Zamente si aj vy takú časť svojich úspor z virtuálnych mien, zo stále sa znehodnocujúcich a rekorne zadlžujúcich papierových mien na fyzický majetok, ktorý si uchováva svoju hodnotu už viac ako 6000 rokov. Keď je zlato dobré ako rezerva pre všetky Centrálne banky(tie ktoré vyrábajú dnešné peniaze), pre všetky štáty sveta je určite dobré ho vlastniť aj pre ich občanov. Fyzické zlato je jediné celosvetovo uznávané platidlo.

  Čo chcete mať v budúcnosti isté to majte vo fyzickom zlate.


TIP pre Vás: Prejdite si Vaše poistky a skontrolujte, či neplatíte veľmi drahé a zbytočné poistenia.


Poisťujte len to, čo nezvládnete vyriešiť sami. Poistite si všetky riziká, ktoré by ste finančne nezvládli. Všetky ostatné poistky starostlivo zvážte.

V prípade, že si nebudete vedieť s niečím rady, kontaktujte ma, mám 19 rokov skúseností rád Vám pomôžem.