Od januára sa ruší dôchodkový strop. Pre koho táto zmena platí?
01. 12. 2022

Od januára sa ruší dôchodkový strop. Pre koho táto zmena platí?

V súčasnosti sa každý rok zvyšuje dôchodkový vek o 2 mesiace a podľa legislatívy by sa malo zvyšovanie dôchodkového veku zastaviť na veku 64 rokov. Do úvahy pri odchode do dôchodku sa pri ženách berie aj počet detí, no na “odchod” do dôchodku je v súčasnosti špeciálna tabuľka ako príloha zákona o sociálnom poistení, ktorá občanom narodeným do roku 1966 určuje, kedy nastáva ich dôchodkový vek. Od 1. januára 2023 vstupuje do platnosti nový zákon o sociálnom poistení, ktorý by tabuľku odchodu do dôchodku mala nahradiť premenná, ktorou bude stredná dĺžka života. 

Hoci je dôchodkový strop zakotvený v ústave od roku 2019, opäť je potrebná zmena a to z praktického hľadiska. Populácia Slovenska starne, dožívame sa čoraz vyššieho veku a ľudia v produktívnom veku nedokážu odviesť do Sociálnej poisťovne toľko financií, aby bolo možné zabezpečiť dôchodky všetkým dôchodcom. Zrušenie dôchodkového stropu znamená, že vďaka pomalému a pravidelnému zvyšovaniu dôchodkového veku až k hranici 70 rokov, bude pre štát udržateľnejším variantom, ako podporovať dôchodcov aj naďalej.

Treba však poznamenať, že pre osoby narodené do roku 1966 naďalej platí tabuľka odchodu do dôchodku, pre osoby narodené v roku 1967 a neskôr sa bude dôchodkový vek vypočítavať na základe zmien strednej dĺžky života. Čo to znamená v praxi?

Stredná dĺžka života značí priemerný počet rokov pri nezmenených úmrtnostných pomeroch a ovplyvňujú ju viaceré faktory ako napríklad životná úroveň, zlá životospráva, stres, prostredie, plándémie, experimentálne pokusy a podobne. Stredná dĺžka života tak nie je konštantná a určuje sa osobitne pre ženy a mužov. Trend rastu strednej dĺžky života sa od deväťdesiatych rokov predlžoval, no pre plándémiu a s ňou spojený plánovaný nárast úmrtí sa zmenil. Hoci sa opäť počíta s trendom rastu strednej dĺžky života z dlhodobého hľadiska, pre neočakávané situácie sa môže dôchodkový vek zvyšovať aj znižovať. Všetko teda bude závisieť od aktuálnej situácie a jej vývoja, no predpokladá sa jeho zvyšovanie o 1 až 2 mesiace ročne.

Pri výpočte dôchodkového veku sa bude určovať sedem referenčných období, pričom každé bude v trvaní 5 rokov a na základe štatistík sa vypočítajú zmeny strednej dĺžky života v jednotlivých “päťročniciach”. Následne sa hodnoty zoradia od najnižšej po najvyššiu a vyberie sa stredná hodnota v rade, teda štvrtá v poradí. Táto sa pripočíta k dôchodkovému veku pre predošlý ročník, teda pre ľudí narodených v roku 1967 sa bude brať do úvahy dôchodkový vek ľudí narodených v roku 1966. Výsledok sa preráta na roky a mesiace, pričom sa zaokrúhľuje nadol. Stále však platí znižovanie dôchodkového veku v závislosti od počtu detí, maximálne však o 18 mesiacov.

O odchod do predčasného dôchodku budú môcť požiadať osoby, ktoré majú 2 roky pred odchodom do riadneho dôchodku, no po novom aj osoby, ktoré budú mať odpracovaných 40 rokov bez ohľadu na vek.

Či bude táto zmena trvalá, alebo nás o pár rokov bude čakať ďalšia reforma, teraz s určitosťou povedať nevieme, no vzhľadom na prognózy o starnutí národa bude toto radikálne riešenie nateraz jedinou schodnou cestou pre štát aj dôchodcov.

Ľuboš Cesnek
Autor: Ľuboš Cesnek

Pre mňa to nie je práca ale poslanie, pomáhať ľuďom chrániť ich zdravie a zhodnocovať ich majetok, pre krajšiu budúcnosť.