Politici rozdávajú pred voľbami cieleným skupinám od septembra “po stovke”. Kto má na tento bonus nárok?
22. 09. 2023

Politici rozdávajú pred voľbami cieleným skupinám od septembra “po stovke”. Kto má na tento bonus nárok?

Politici sa snažia na oko bojovať s infláciou, ktorú ich vlastizradnými krokmi spôsobili. Hoci jej vrchol už máme za sebou, vplyv je neustále cítiť na ekonomickej situácii. Inflačný príspevok má pomôcť najzraniteľnejším skupinám v boji s vysokými cenami. Tentokrát sa zamerali na príjemcov príplatku k prídavku na dieťa a opakovaného príspevku na dieťa, ktoré bolo zverené do náhradnej starostlivosti. Od septembra tak táto skupina dostane jednorazový príspevok inflačnej pomoci vo výške 100 eur. Ideálne, náhodné načasovanie na kupovanie si voličských hlasov.

Inflácia = zdražovanie cien produktov kam jednoznačne patria potraviny (dennej spotreby) je 30 - 50 a viac %. Jednorazový príspevok nepokryje ani navýšenie cien potravín na jeden jediný mesiac. Jediný dôvod vyplatenia tohto príspevku pred voľbami je kupovanie si voličských hlasov ľudí, ktorí nevedia počítať!

Dostať jeden krát 100 eur keď mesačne platí rodina len za potraviny o 100 - 200 eur viac je to isté ako keď vám dajú politici z vašich daní 100 eur ale následkom ich (ne)vládnutia prídete o 1000 - 2000 eur za rok a máte sa tešíť zo 100 eur ako vám pomohli!

Príspevok na dieťa dostanú tí, ktorí nemajú nárok na uplatnenie daňového bonusu na dieťa. Do tejto skupiny sa radia ľudia poberajúci dôchodok a starajú sa alebo vyživujú nezaopatrené dieťa. Druhou skupinou, ktorá má na príspevok nárok, sú náhradní rodičia, ktorí sa starajú o dieťa zverené do náhradnej starostlivosti. 

Pokiaľ sa teda rodič ocitne v situácii, kedy nemá príjem, respektíve nevykonáva zárobkovú činnosť, a tým pádom si nemôže uplatniť daňový bonus na dieťa, má nárok na príplatok k prídavku na dieťa, ktoré je nezaopatrené a je v jeho starostlivosti. A práve na túto najpočetnejšiu skupinu nepracujúcich asociálov je vyplatená najväčšia suma! Je to odmena za to, že nepracujú a vedú asociálny spôsob života. Na druhej strane majú aj 10 detí (x100€ príspevok k ich sociálnym dávkam z daní pracujúcich), ktoré poväčšine s obtiažou dokončia základnú školu.

V súčasnosti je príplatok k prídavku na dieťa mesačne v hodnote 30 eur, no vďaka schválenému návrhu od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa tento príspevok za august 2023 jednorazovo navýši až o 100 eur. V septembri tak skupiny s nárokom na tento príspevok dostanú až 130 eur. Prídavok na dieťa je v hodnote 60 eur a tým pádom bude septembrová dávka až vo výške 190 eur.

Náhradní rodičia majú taktiež nárok na augustový príplatok vo výške 100 eur, ktorý im bude vyplatený v mesiaci september. Opakovaný príspevok náhradným rodičom je finančná podpora pre tých, ktorí majú dieťa zverené do náhradnej starostlivosti a jeho výška sa počíta v závislosti od sumy životného minima na mesiac a počtu detí v náhradnej starostlivosti. 

Pre získanie príspevku nie je potrebné podávať žiadosť, nakoľko príspevok by mal byť vyplácaný pre spomínané skupiny automaticky.

 

Ľuboš Cesnek
Autor: Ľuboš Cesnek

Pre mňa to nie je práca ale poslanie, pomáhať ľuďom chrániť ich zdravie a zhodnocovať ich majetok, pre krajšiu budúcnosť.