Viete, ktorá pôžička môže byť najvýhodnejšia?
17. 07. 2023

Viete, ktorá pôžička môže byť najvýhodnejšia?

Pôžičky sú v dnešnej dobe žiaľ, takmer nevyhnutnosťou, najmä v prípade, že chcete investovať do vlastného bývania. V žiadnej škole základnej, strednej a dokonca ani na vysokej neučia študentov ako si vytvoriť dostatočný príjem aby žiadnu pôžičku nepotrebovali. Naopak učia ich brať si pôžičky. A výsledok, bez hypotéky sa dnes už takmer nepohnete, pokiaľ teda nemáte dostatok vlastných finančných zdrojov. Existuje však veľké množstvo úverov a práve preto je vhodné sa obrátiť na expertov, ktorí vám vedia vhodne poradiť s výberom produktu na zadĺženie. Vďaka vhodnému výberu tak viete ušetriť aj stovky eur.

Potrebujete si skutočne požičať?

Pokiaľ riešite vlastné bývanie, prípadne založenie firmy, ktorá bude prosperovať a dokáže časom splatiť pôžičku aj úroky, v tomto prípade sa požičať oplatí. Ak si však požičiavate na dovolenku, zariadenie domácnosti či veci, ktoré nie sú až také nevyhnutné, mali by ste zvážiť, či nie je lepšie našetriť a chvíľu počkať. Pôžička, ktorá vám totiž neušetrí ani nezarobí, môže byť len zbytočný problém. Pri požičiavaní financií je rozumné položiť si otázku, či to, na čo si požičiavame nám bude slúžiť dlhšie, ako je doba splácania samotnej pôžičky.

Pôžička môže byť prakticky akákoľvek

Okrem klasických komerčných pôžičiek od bankových či nebankových subjektov alebo lízingových spoločností, častokrát siahame po pôžičke od známych či rodiny. To má svoje výhody ale aj nevýhody. Veľkou výhodou je, že dostanete peniaze “na ruku” bez úroku a bez fixácie. Vrátiť môžete vtedy, keď “budete mať”, čo je výhoda, ale do veľkej miery aj nevýhoda.

Vždy ak niekomu požičiavate alebo si vy požičajte majte jasné podmienky komu akú sumu a na aký účel, do kedy vám majú byť prostriedky vrátené, v akých sumách alebo naraz, úrok, poplatok z omeškania a pod..

Všetko majte presne stanovené v zmluve ktorá bude chrániť obe strany pred prípadnými nejasnosťami do budúcna. Svojimi podpismi si dajte zmluvu jednoznačne potvrdiť u notára. Zmluva je platná pripísaním prostriedkov na účet (nikdy nie v hotovosti), rovnako aj ukončenie zmluvy je platné pripísaním celej sumy na účet v rátane dohodnutého úroku alebo poplatkov z omeškania. Myslite na to že, požičiavanie financií od rodiny či známych pri nevrátení podľa dohody už rozvrátilo mnohé vzťahy.

Spoločnosti ktoré poskytujú pôžičky vždy skúmajú aj majetkové pomery klienta a jeho príjem. Je to veľmi odporúčané aj pri súkromných pôžičkách pre obe strany. Dobré je ak máte čím ručiť alebo ak viete preukázať z akých zdrojov sa skladá váš príjem na splatenie dohodnutej sumy v zmluve o pôžičke.

Ďalšou z možností, ktorú veľmi nevyužívame, je možnosť vybrať si zálohu zo mzdy, v prípade, že potrebujete nutne financie. Mnoho firiem takúto možnosť ponúka svojim zamestnancom, no nie každý o tejto možnosti vie, alebo ju využíva. Takáto “pôžička” je taktiež bez úroku, no dôležité je, aby ste si vybrali skutočne len toľko, koľko skutočne potrebujete a aby vám výber zálohy zo mzdy neskôr nespravil škrt cez rozpočet. Preto je potrebné si dobre zvážiť, či financie skutočne potrebujete a viete hospodáriť zvyšok mesiaca aj so mzdou, ktorá vám prakticky po zálohe zostane.

Všetky pôžičky majú jedno spoločné a to klienta s nedostatokom finančných prostriedkov!

Práve preto si popri práci budujte svoje podnikanie, ideálne s možnosťou aj online a medzinárodne!

Mňa oslovila táto možnosť ako úspešne, medzinárodne podnikať bez nutnosti investície https://luboscesnek.sk/cesta-k-vasmu-uspechu

Ľuboš Cesnek
Autor: Ľuboš Cesnek

Pre mňa to nie je práca ale poslanie, pomáhať ľuďom chrániť ich zdravie a zhodnocovať ich majetok, pre krajšiu budúcnosť.