340_1

 

  Ako zarobiť bez zvýšeného rizika.

Zarobte peniaze navyše len tým, že o nich budete lepšie premýšľať. V tomto článku nájdete niekoľko tipov, ktoré Vám pomôžu zarobiť peniaze navyše.

 

CxP

  Na tomto obrázku vidíte ako pri 50€ mesačne x 40 rokov pri priemernom 6% zhodnotení dosiahnete 100 000€ na Vašom účte. Čím skôr začnete, o to menej peňazí budete musieť investovať.

25 ročnému človeku si stačí odložiť za 40 rokov iba 24 000€, aby mal 100 000€.

45 ročný si už musí odložiť 52 800€ na rovnakých 100 000€, kým dosiahne 65 rok života.

  A čo tak celoživotné šetrenie od narodenia dieťaťa v zanedbatelnej mini sumičke?

Ak by nám naši rodičia pri narodení založili takéto šetrenie, alebo Vy otvoríte takýto účet Vašim deťom/vnúčatám, tak na 100 000€ stačí mesačne odložiť iba 10,38€!!! Za predpokladu, že ani Vaše dieťa si nebude odkladať viac ako 10,38€ keď doštuduje a začne zarábať.

To je suma, ktorú vie každý rodič odložiť svojim deťom kým doštudujú. Za 65 rokov je to iba 8 096,4€.

50€ mesačne x 65 rokov pri priemernom 6% p.a. = 481 642,23€ = Váš rodinný poklad

Pri celkovej investícii len 39 000€! 

  Využite kaľkulačku Pravidelné sporenie na tejto stránke a vypočítajte, koľko si máte odkladať, aby ste mali životnú úroveň akú chcete. Naplánujte, zabezpečte si budúcnosť Vašu aj Vašej rodiny už teraz!

C-QUADRAT manažér pre fondy fondov dosahuje priemerné zhodnotenie vo svojom fonde ARTS Global AMI 6,61% p.a. vrátane krízových rokov 2008 - 09. Majte aj Vy garanciu, istotu, že v dnešnej neistej dobe neprídete o vklad, zároveň majte nadinflačný výnos a peniaze k dispozícii kedykoľvek bez viazanosti.

                                         

                                                            Majetok = čas x peniaze!

 
Krok č 1:
Urobte si prehľad o Vašich financiách. Pri budovaní a ochrane Vášho rodinného pokladu so zarobenými peniazmi zaobchádzajte starostlivo. Premýšľajte o tom, či je nutné kupovať všetky lákadlá, ktoré nás obklopujú. Bohatí ľudia spravidla žijú veľmi umiernene a ich výdavky sú veľmi hlboko pod ich príjmy. Neutrácajte všetky peniaze a odkladajte si min. 10% zarobených peňazí na neskoršiu spotrebu. Väčšina ľudí nemá presnú predstavu o tom, ako vyzerá ich rodinný rozpočet. Stačí si spísať a sčítať pravidelné príjmy a výdavky. Vaše výdavky by mali byť podstatne nižšie než príjmy. Ak sú čísla na oboch stranách vyrovnané, je nutné s tým začať niečo robiť. Ďalšie informácie nájdete v rubrike "Finančné tipy, články, tipy zadarmo".


Krok č. 2: 
Budujte si rodinné rezervy. Všeobecne sa odporúča tvorba troch typov rezerv.

Krátkodobá, ktorá slúži k vyriešeniu udalostí typu nákup novej práčky, chladničky, a pod. Táto rezerva by mala byť vo výške mesačného príjmu. Tvoriť si ju môžete na účte bez poplatkov alebo doma.

Strednodobá rezerva vo výške trojmesačného príjmu by Vám mala pomôcť preklenúť neočakávanú udalosť typu strata zamestnania, dlhodobá choroba a pod. V praxi je možné tieto tipy rezerv zlúčiť do jednej.

Dlhodobá finančná rezerva vo výške troch ročných príjmov by mala pomôcť v kritických životných situáciách ako je napríklad invalidita. Na držanie každej z troch rezerv je ideálny účet v Rakúskej depozinej banke, bez poplatkov a viazanosti ako aj C-QUADRAT manažér pre fondy fondov. Viac informácií o rodinných rezervách nájdete v rubrike "Finančné tipy a Váš rodinný poklad".


Krok č. 3:
Zmeňte svoje finančné návyky. Ak by sa v školách vyučoval predmet "Základné finančné zručnosti", mali by sme všetci oveľa jednoduchší štart do praktického života. Väčšina ľudí sa prvýkrát stretne s problematikou riadenia osobných financií až v čase, keď zarobí svoje prvé peniaze. Úplne stačí dodržiavať jednoduché pravidlá, ktoré nájdete v kapitolách "Finančné tipy a Váš rodinný poklad".

 

Chcete mať mesačne vyplácaný úrok z vašej investície, z vášho sporenia?

  Takzvaná renta je veľmi zaujímavá možnosť tvorby majetku hlavne v prípade keď máte zmluvne dané, že vaša investová suma sa nemení, práve naopak máte zmluvne stanovený pevný, nemenný úrok. Pri fondoch a akciách a pod. hodnota vašej investície kolíše rovnako ako kolíše aj váš možný zisk/strata za dané obdobie.

Naši klienti majú práve preto v obľube produkt s fixným vyplácaním úroku mesačne na ich účet a to vo výške 5,0% p.a..

Príklad:

investovaná suma 10 000€ úrok 5,0% p.a.= mesačnú úrok vám na účet vo výške cca 41€,

https://luboscesnek.sk/zelena-energia-vam-prinasa-istych-5-7-rocne

            


Ďalšie Tipy pre Vaše bohatstvo nájdete v sekciách "Finančné tipy, Váš rodinný poklad, články, ebook".