Môžu byť reverzné hypotéky úspešné aj na Slovensku? Kapitalizmus v praxi!
05. 11. 2023

Môžu byť reverzné hypotéky úspešné aj na Slovensku? Kapitalizmus v praxi!

Reverzná hypotéka je finančný produkt, ktorý by mal zabezpečiť dôchodcom, ktorí celý život pracovali dôstojné dožitie prísunom financií, ktoré získajú “výmenou” svojho bývania za financie slúžiace na zabezpečenie pokrytia nákladov na každodenný život. Je to v podstate opak klasickej hypotéky, kedy si požičiavate na nové, spravidla vlastné bývanie. V tomto prípade už bývanie máte a reverznou hypotékou je možné získať financie v určitej výške hodnoty nehnuteľnosti bez nutnosti jej predaja s možnosťou dožitia. 

Produkt reverznej hypotéky umožňuje poskytnutie hotovosti vo výške 50% 60% z hodnoty nehnuteľnosti alebo 40 či 30%. Klient má možnosť buď jednorazového vyplatenia celej sumy alebo mesačné platby v určitej výške, ktorá by mala zabezpečiť pokrytie pravidelných mesačných výdavkov spolu s dôchodkom, ktorý taktiež pravidelne dostáva. Suma mesačnej splátky závisí aj od samotnej dĺžky čerpania reverznej hypotéky. 

Zahraničné banky sú už dnes najväčšími vlastníkmi Slovenských nehnuteľností. Drvivá väčšina nehnuteľností sa dnes realizuje za pomoci hypotekárnych úverov. Teda vlastníkom nehnuteľnosti sa stáva banka až do ukončenia úverovej zmluvy čo je úhradou posledného dlžného eura. Teraz po 30 rokoch kapitalizmu kedy vyše 500 000 dôchodcov žije na hranici chudoby tu tie isté zahraničné banky idú "pomáhať" Slovenským dôchodcom tým, že od nich za polovicu hodnoty ich nehnuteľnosti odkúpia! Ešte raz, za cca 50% hodnoty! Nech žijú západné hodnoty a demokracia! Za toto dnešní dôchodcovia v 89 určite neštrngali.

V zahraničí (myslený demokratický, západný svet kde značná časť ich slobodných, celý život pracujúcich dôchodcov nemá z čoho prežiť, na Slovensku do 89r NEMYSLITEĽNÉ) sa takýto typ finančného produktu využíva s určitými podmienkami, pričom splatnosť sa viaže na situácie ako je napríklad predaj nehnuteľnosti, úmrtie posledného z klientov čerpajúcich reverznú hypotéku, dĺžka bývania je kratšia ako rok alebo hodnota nehnuteľnosti klesá z dôvodu, že sa o ňu klient nedokáže postarať. Pokiaľ nastane niektorá z týchto situácií, klienti alebo dediči sú povinní vyplatiť banku. Pokiaľ sa rozhodnú si nehnuteľnosť ponechať, dediči pomocou hypotéky banku vyplatia a nehnuteľnosť sa prepíše na nich. Ďalšou možnosťou je predaj nehnuteľnosti a následné vyplatenie banky alebo sa nehnuteľnosť vopred prevedie na vlastnictvo banky a klientom je umožnené v predmetnej nehnuteľnosti dožiť.

Výhodou reverznej hypotéky je aj možnosť potenciálneho zárobku (to sú skôr medové motúzy pre potencionálnych klientov). Ak napríklad banka vyplatí vlastníkom určitú sumu, napríklad 50% teda aj 40 aj 30% z jej hodnoty a po určitom čase pri rastúcich cenách nehnuteľností jej hodnota stúpne napríklad dvojnásobne, nehnuteľnosť môžu klienti predať, vyplatiť reverznú hypotéku a stále im zostane vysoká čiastka, ktorou sa vedia zabezpečiť. Reverzná hypotéka je podľa mnohých ekonómov (tých ekonómov čo pravidelne privádzajú banky do krachu ako naposledy v roku 2008?) veľmi zaujímavé systémové a udržateľné riešenie. Banka má veľmi dobre prepočítané prečo iba do cca 50% o rastúcich cenách nehnuteľností, povinnom poistnom a xy ďalších faktorov, ktoré ovplyvnia cenu nehnuteľnosti.

V akej dobe to žijeme resp. sme sa dožili aby dôchodcovia po odpracovaných cca 40 rokoch museli byť z existenčných dôvodov predávať banke dom za cca 40 - 50% ceny nehnuteľnosti!? A to za predpokladu, že ani ich dediči = deti, vnúčatá im nevedia pár 100€ mesačne prispieť!

To, či by práve reverzná hypotéka našla uplatnenie aj na našom trhu, je zatiaľ otázne. Každopádne je zrejmé, že o nej ešte budeme počuť.

Toto je stav kam nás priviedli politici za posledných 30 rokov!

Preto jediný na koho sa môžete spoľahnúť ste len vy sami.  https://luboscesnek.sk/cesta-k-vasmu-uspechu

Ľuboš Cesnek
Autor: Ľuboš Cesnek

Pre mňa to nie je práca ale poslanie, pomáhať ľuďom chrániť ich zdravie a zhodnocovať ich majetok, pre krajšiu budúcnosť.