technician-3936983__340 

 

Medzi naše TOP produkty určite patrí investícia do zelenej energie. 

 

Výroba elektrickej energie zo slnka je naša budúcnosť. Je to najčistejší spôsob výroby energie!

Investované prostriedky sa používajú na výstavbu fotovoltaických elektrární na strechách priemyselných budov.

Medzinárodná spoločnosť Sun Contracting https://www.sun-contracting.com/sk/ vydala dlhopis s garantovaným vkladom a fixným úročením. Ide o exkluzívny rakúsko - nemecký projekt s lukratívnymi možnosťami profitu pre Vás.

Dlhopis je vedený v €.

S pevným nadinflačným výnosom 5,25 - 7,5% p.a. závislý od dĺžky trvania investície.

Vklad jednorázovo od 1000€.

Pravidelná, mesačná investícia od 25€.

Bez skúmania pôvodu finančných prostriedkov.

Jediný poplatok za založenie 4% z investície.

Bez poplatkov za vedenie - správu.

Doba trvania min 5 rokov až 30 rokov.

Možnosť spätného predaja emitentovi (výber len časti alebo celej investície) po 5. rokoch bez poplatku v ľubovolných sumách v druhom a ôsmom mesiaci.

 

Príklad: 

Vklady jednorázovo min. od 1000€ alebo mesačne od 25€ s úrokom od 5,25 - 7,5% p.a. v závislosti od dĺžky trvania investície.


Úrok od prvého dňa investície 5,25%,

od 7 roku investície 5,75%,

od 10 roku investície 6,25%,

od 15 roku investície 6,75%,

od 20 roku investície 7,25%,

od 25 roku investície 7,5% p.a.

Pre upresnenie, ak by ste si po 5 roku nevybrali všetky investované peniaze ale nechali by ste ich ďalej zhodnocovať, tak od 7 roku a prvého dňa sa vám budú všetky zhodnocovať úrokom 5,75% p.a. ale spätne od prvého dňa investície aj vrátane úroku z úroku!

Teda ak si budete vyberať bez poplatku časť peňazí ako prilepšenie, suma ktorá vám zostane investovaná sa bude naďalej zhodnocovať úrokom podľa dĺžky trvania investície a to vždy spätne od prvého dňa!

Jednorázová investícia 10 000€ po 5. rokoch hodnota vašej investície 12 915€ (+5,83% p.a), po 10. rokoch 18 335€ (+8,3% p.a.), po 15. rokoch 26 639€ (+11,09 % p.a.), po 20 rokoch 40 545€(+15,27% p.a.), po 25 rokoch 60 983€ (+20,39% p.a.)!!!

Pravidelná mesačná investícia 50€ po 5. rokoch hodnota vašej investície 3 437€, po 10 rokoch 8 349€, po 15. rokoch 15 595€, po 25. rokoch 44 137 a to pri celkovej investícii len 15 000€ s možnosťou po piatom roku vyberať buď všetko alebo len časť peňazí bez poplatku.

 

Garancie a istoty

Schválené úradom pre dohľad nad finačným trhom v Lichtenštajnskom kniežactve, ako aj v Rakúsku, Nemecku, Luxembursku, Českej republike, Maďarsku, Bulharsku, Taliansku a Slovenskej republike.

 

 

Mám záujem o bližšie informácie.